Glide Wax Cleaner, 70ml

Renser glidsonen på skiene dine

Skånsom og effektiv rens for glidsonen.

119 kr
  • 3 dager

Detaljer

  • Skirens for glidsonen(e)
  • Gjør at ny smurning hefter bedre og dermed øker slitestyrken
  • Fluorfri
  • Pumpespray

Glide Wax Cleaner, 70ml

Rensemiddel for racing- og universal-glidere,. Renser sålen på en skånsom og effektiv måte. Etter rens vil sålen være mer mottakelig for nye glidprodukter som vil trenge dypere inn i sålen. Til bruk kun i glidsonen(e). Medfører ingen hard mekanisk belastning av belegget og ingen slitasje på steinslipen i sålen. Legg på med Fiberlene. Gni med hvit nylonbørste mens sålen ennå er våt. Tørk sålen med en tørr Fiberlene-fille. La skien tørke i 5 - 10 minutter. Børst lett med stålbørste (eller Roto stålbørste) før ny pålegging av glidvoks.

Fare

H-nummer: H225, H319, H336, H412, EUH066

FAREANGIVELSE: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Fluorfri:
  • Flytende:
  • Netto vekt (kg):0.08
  • Opprinnelsesland:Norway